De Nederlanders en de Nederlandse cultuur in Nieuwpoort

Onder de term ‘Nederlander’ kunnen we een aantal begrippen verstaan. Ten eerste is er het Europese volk, met andere woorden iedereen die afkomstig is uit Nederland. Daarnaast zijn er de mensen met de Nederlandse Nationaliteit dat wordt bepaald door de Rijkswet op het Nederlanderschap. Mensen met een Nederlandse etniciteit zijn niet alleen mensen van Germaanse afkomst, maar hier wordt iedereen onder verstaan die na het koloniale tijdperk in Nederland is komen wonen. Hoe dan ook en onder welke omstandigheden dan ook, de Nederlanders hebben een speciale cultuur die gekenmerkt wordt door een aantal eigenaardigheden.

De geschiedenis van de Nederlanders

Voordat we de cultuur onder de loep nemen, is het handig om wat achtergrondinformatie te weten. Uit onderzoek is gebleken dat verreweg het grootste gedeelte van de huidige Nederlandse bevolking afstamt van paleolithische jagers en verzamelaars die 35.000 jaar geleden al het gebied introkken dat nu onder Nederland valt. Tijdens de oudheid mengden deze zich met de Franken, Batavieren, Friezen, Kelten en Saksen die tijdens de Grote Volksverhuizing op zoek waren naar een andere vestiging. Plaatselijke gebruiken, zowel als mythen en legenden stammen soms nog uit die tijd en hierin kun je de Germaanse of Keltische oorsprong nog terugvinden. Voeg hier nog een aantal Romeinse, Spaanse en Franse invloeden aan toe en je krijgt een erg divers volk met een geschiedenis die weerspiegeld wordt in de taal en de plaatselijke folklore.

De taal, het geloof en kunst

De hoofdtaal in Nederland is Nederlands en dit wordt ook gesproken in Aruba, Vlaanderen, Curaçao, Sint-Maarten en Suriname. Van oorsprong is die een West-Germaanse en Laag-Frankische taal die in de 16e eeuw gestandaardiseerd werd. Naast Nederlands is Fries ook een officiële taal van Nederland, zowel als Limburgs. Dit kenmerkt enorme taalverschillen tussen de verschillende regio’s in Nederland, zo erg zelfs dat mensen uit het noorden landgenoten uit het zuiden bijvoorbeeld moeilijk verstaan. Nederlanders staan er om bekend veel andere talen te spreken, zoals Engels, Duits en Frans en hier zijn buitenlanders ook vaak erg van onder de indruk. De grootste religie in Nederland is Christendom en dit is opgesplitst in Rooms Katholiek en Protestants. De jongere generaties vinden dit echter over het algemeen niet zo belangrijk meer en gelovigen vormen nu een minderheid. Toch is er een zogenaamde bijbelgordel die loopt van Zeeland tot Noord-Overijssel. Kunst heeft ook altijd een grote rol gespeeld en Nederland heeft grote namen voortgebracht, zoals Rembrandt, Mondriaan, Vermeer en Van Gogh.

De Nederlandse cultuur

Veel mensen associëren Nederland met liberalisme en tolerantie. Dit komt voort uit een geschiedenis van handel en exploratie. Ook in de communicatie van Nederlanders komt dit naar voren. Zo is deze erg direct en wordt een zogenaamd voorgesprek vaak achter wege gelaten. Ook worden er weinig complimenten gegeven en deze dienen dan ook meteen te worden ontkend. Qua relaties is de Nederlandse cultuur individualistisch. De belangrijkste eenheid is het gezin en niet de gehele familie. Kinderen gaan vaak vroeg het huis uit en wanneer ouderen een bepaalde leeftijd bereiken worden ze niet vaak door de kinderen in huis genomen, maar gaan ze naar een bejaardentehuis.

Bekende Nederlanders uit Nieuwpoort en Zuid-Holland

Nieuwpoort is een kleine stad dus deze heeft weinig bekende Nederlanders voortgebracht. Gert Schutte, ambtenaar en politicus voor de GPV is in Nieuwpoort geboren en Cornelis Janz, geboren in 1550 is de eerste drager van de Nieuwpoort familienaam. Zuid-Holland heeft echter genoeg bekende namen voortgebracht. Zo is er Antonie Philips van Leeuwenhoek (1632), ook wel de eerste microbioloog genoemd, die is geboren in Delft. Tijdens zijn leven was hij de eerste wetenschapper die met zijn microscopen micro-organismen kon onderscheiden. Ook ontwikkelde hij meer dan 500 lenzen en vervaardigde hij zeker 25 microscopen. Desiderius Erasmus Roterodamus (Erasmus), geboren in Rotterdam of Gouda in 1466, was een Nederlandse priester, humanist, professor, theoloog en sociale criticus. Hij schreef een aantal belangrijke revisies van het Nieuwe Testament in het Latijn die later werden gebruikt als belangrijke literatuur tijdens de Reformatie. In tegenstelling tot Luther en Melanchthon, zijn tijdgenoten, bleef Erasmus altijd trouw aan het Katholieke geloof. En als laatste Rembrandt Harmenszoon van rijn, geboren in 1606 in Leiden. Een bekend schilder en graficus die als één van de grootste kunstenaars allertijden wordt gezien door zijn visuele talenten. Hij schilderde portretten, landschappen, historische onderwerpen en dieren en kon op zo’n manier met het licht spelen dat de aanschouwer onmiddellijk werd en wordt aangetrokken tot het schilderij. Zijn bekendste werk, de Nachtwacht, is te aanschouwen in het Rijksmuseum, maar zijn kunst is te zien in vooraanstaande galerijen over de hele wereld.

Nederlandse klederdrachten

Het is lastig een typisch Nederlandse klederdracht aan te wijzen, want elke provincie en zelfs gemeente of stad heeft wel zijn eigen specifieke kledingstukken. Zo is het in het oosten van het land nog steeds erg gewoon om klompen te dragen, in combinatie met een overal en een boeren doekje om de nek. Klompen worden gezien als typisch Nederlands maar worden eigenlijk alleen gedragen als dit praktisch is, zoals op de boerderij waar ze de voeten beschermen tegen vallende zware objecten of voor toeristen. Ook Staphorst staat bekend om haar klederdracht waar mensen dit nog wel daadwerkelijk dragen en maken. De bekendste klederdracht komt misschien uit Volendam waar lange bolle jurken, witte mutsjes en kettingen van bloedkoraal worden gecombineerd.

Klederdracht in Zuid-Holland

Ook in verschillende gebieden van Zuid-Holland is bepaalde klederdracht te vinden. Zo dragen vrouwen in Scheveningen grote kanten mutsen, zilveren oorijzers, twee vierkante gouden sierraden op of langs het hoofd en wederom bloedkoralen kettingen. De kleding bestaat uit een groot schort die bijna de hele jurk bedekt en een doek om de schouders. Op zondag dient de kleding zwart te zijn. Op de kaasmarkt in Gouda kun je elk jaar de klederdracht van de kaasboeren aanschouwen als ze hun kaas komen verhandelen. Dit bestaat vooral uit blauwe caps, witte blouses, gele klompen en een rode das om de nek. Zo is er voor de meeste steden wel iets kenmerkends wat betreft het soort kleren of de kleur dat je vandaag de dag natuurlijk niet of nauwelijks meer ziet.