De economie en industrie van Nederland, Zuid-Holland en Nieuwpoort

De Nederlandse economie is erg gezond en Nederland is dan dus ook een welvarend- en financieel veilig land om in te wonen. Het grootste gedeelte van de economie bestaat uit internationale handel, vooral van voedsel, land- en tuinbouwproducten en ook bloemen en zaden. De gezonde economie komt voort uit een lage inflatie, een goed financieel beleid en stabiele, sterke en langdurige verhoudingen met andere landen. De topografische ligging van Nederland maakt het een perfect land voor transporten naar de rest van Europa, maar ook over de zee en de lucht. De haven van Rotterdam is dan ook één van de grootste havens van de wereld (5e op de ranglijst) en Schiphol met ruim 52.000 verbindingen is de tweede luchthaven van de wereld, na Frankfurt am Main.

Een aantal feiten

De land- en tuinbouwsector is verantwoordelijk voor het produceren van voedsel voor de voedselverwerkingsindustrie en uitvoer en de Nederlandse economie is hier zwaar van afhankelijk. Deze sector is echter zo gemechaniseerd dat maar 4 procent van de Nederlandse bevolking hierin werkt. Na Amerika is Nederland de grootste uitvoerder van land- en tuinbouwproducten. In de wereld staat de Nederlandse economie rond de 15e tot 20e plaats en ondervond na een groeispurt in de jaren ’90 vanwege de internetzeepbel en de aanslagen van 11 september een terugslag in groei. Tussen 2010 en 2013 was er dan ook een grotere staatsschuld en hogere werkeloosheid. Nu is dat echter zo goed als rechtgetrokken en laat de economie weer een gezonde groei zien. De munteenheid van Nederland is de Euro die sinds 2002 in omloop is als vervanging van de gulden.

Aardgas

Het grotendeels Nederlandse bedrijf Shell is een van de belangrijkste energiemaatschappijen ter wereld en heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag. Dit bedrijf is groot geworden door het winnen van aardgas in Nederlands-Indië, maar Nederland heeft zelf ook haar voorraad in Slochteren in het noorden van het land. Door de vondst van dit olieveld in 1959 is Nederland in de Europese Unie de tweede producent van aardgas. Kernenergie wordt nauwelijks opgewekt, er is alleen nog de kerncentrale in Borssele die in 2033 moet worden gesloten, en de nadruk ligt vooral op het opwekken van energie via biomassa, de wind of de zon. Hierin speelt Nederland dan ook een vooraanstaande rol in de Europese Unie en de wereld.

Verschillende andere economische sectoren

Nederland staat in de wereld welbekend om haar uitvoer van bloemen, bloembollen, zaden en kaas. Wat betreft de veeteelt is Nederland vooral actief in het fokken van varkens, pluimvee en het produceren van zuivelproducten. Nederland heeft een strategische ligging in Europa en een erg goed onderhouden transportnetwerk van zowel spoor- en snelwegen, waterwegen en pijpleidingen. Aangezien Nederland aan de zee ligt zijn er een groot aantal internationale havens te vinden en wordt er ook veel transport uitgevoerd via het vliegtuig. Toerisme is ook een belangrijke sector. Veel buitenlandse toeristen bezoeken Amsterdam en omstreken, maar Nederlanders houden er ook van om in eigen land op vakantie te gaan. Daarnaast is er een lange kust met uitgebreide witte stranden, is er veel mogelijkheid voor bootvakanties en zijn er een aantal nationale parken.

Het BNP en gemiddelde salaris

Qua financiën is Nederland een goed land om in te wonen. Het Bruto Nationaal Product (BNP) in Nederland is hoog en alleen grote landen zoals Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Spanje laten hier in Europa betere cijfers zien. Nederland heeft echter wel een van de hoogste gemiddelde inkomens van Europa en het grootste gedeelte van de beroepsbevolking werkt in de dienstensector. Nederland is dus een land met een stabiele economie, een stabiele munteenheid en goede algemene voorwaarden voor werknemers.

De economie van Zuid-Holland

Doordat de provincie Zuid-Holland een aantal grote en prominente steden bevat, zowel als de haven van Rotterdam en het regeringscentrum in Den Haag, presteert deze provincie economisch boven het gemiddelde van het land. Om dezelfde redenen is de werkloosheid hier wel groter, ook al is dit elk jaar nog dalende sinds de meest recente crisis.

Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland en twee derde van de inwoners woont in Den Haag en Rotterdam. Grote bijdragers aan de economie van Zuid-Holland zijn het Biosciencepark in Leiden, de Medical Delta, The Hague Security Delta, de haven van Rotterdam en het Westland. De grootst vertegenwoordigde sectoren zijn natuurlijk handel en logistiek en omdat Den Haag het bestuurscentrum is van Nederland vind je hier ook een hoge vertegenwoordiging van de overheid. Over het algemeen zijn de vertegenwoordigde sectoren in Zuid-Holland evenwichtig verdeeld.

Werkeloosheid in Zuid-Holland

Het werkeloosheidspercentage in geheel Nederland ligt gemiddeld rond de 5,2 procent. In de provincie Zuid-Holland is dit 6,3 procent, dus slechter. De economie van Zuid-Holland groeit snel, maar de werkeloosheid blijft achter. Er is een dalende lijn te zien en is de werkeloosheid in het oosten van de provincie, dus Nieuwpoort, en in andere stedelijke regio’s dan Rotterdam en Den Haag juist lager dan het landelijke gemiddelde. Om dit in de grote steden recht te zetten is het programma ‘investering in vernieuwing’ opgezet dat vooral moeilijk bemiddelbare werkelozen moet stimuleren werk te vinden.

De economie van Nieuwpoort

Nieuwpoort is natuurlijk maar een klein stadje in Zuid-Holland en bevindt zich in het meest afgelegen gedeelte van de provincie. Aan de ene kant heb je een regio met een van de grootste inwonersaantallen per vierkante meter en de meeste industrie van Europa, en aan de andere kant is er het oosten van de provincie, waar je mooie natuur kunt vinden, landbouw en geschiedenis. De gemeente Molenwaard zelf heeft 1373 inwoners die in totaal in 575 woningen wonen. De gemeente heeft veel potentie op het gebied van toerisme en vooral de molens zijn erg in trek. Je kunt er goed wandelen en fietsen en een pauze nemen van het drukke aspect van de rest van de provincie.